AlleInformasjon om flåttenAndre flåttbårne sykdommer Publikasjoner fra forrige ScandTick prosjektBorreliose: UtbredelseBorreliose: Diagnostikk og behandlingTBE: UtbredelseTBE: Diagnostikk og behandling
Tilbake

Neuroborreliosis in Vest-Agder

TittelNeuroborreliosis in Vest-Agder
ForfatterLjostad U, Mygland A, Skarpaas T
Årstall2003
Emner
KommentarBorreliose i Vest-Agder (artikkelen er skrevet på norsk).
SammendragBakgrunn. Målet med denne retrospektive undersøkelsen var å kartlegge forekomst, klinisk spekter, sykdomsforløp og behandling av nevroborreliose i Vest-Agder. Materiale og metode. Alle voksne pasienter som i perioden 1994???99 ble behandlet for nevroborreliose, ble klassifisert i akutt og kronisk nevroborreliose, og også delt i tre grupper etter grad av diagnostisk sikkerhet. Resultater. 89 pasienter ble inkludert (72 med akutt og 17 med kronisk nevroborreliose), det gav en årlig insidens på ti per 100 000. Meningopolyradikulonevritt var hyppigste symptom ved akutt form og asteni ved kronisk. 6?% hadde antistoffproduksjon i spinalvæsken uten antistoffer i serum.Ved tidlig kontroll etter behandling var objektiv bedring hyppigere hos pasienter med akutt sykdom enn hos dem med kronisk, og også når diagnosen var klassifisert som sikker eller sannsynlig sammenliknet med mulig. Etter 5,7 år angav 59?% at de ikke var kvitt symptomene. Fullstendig symptomfrihet ble rapportert hos flere med akutt enn kronisk sykdom. Fortolkning. De fleste med nevroborreliose hadde et akutt sykdomsbilde med høyt celletall i spinalvæsken. Bare halvparten av disse hadde påviselig intratekal antistoffproduksjon, men de aller fleste responderte likevel på behandling med normalisering av celletall i spinalvæsken. Hos pasienter med uspesifikke symptomer uten intratekal antistoffproduksjon var behandlingsresponsen dårlig. En betydelig andel av nevroborreliosepasientene synes å ha kliniske restsymptomer.
Lenkehttp://tidsskriftet.no/article/757153/