AlleInformasjon om flåttenAndre flåttbårne sykdommer Publikasjoner fra forrige ScandTick prosjektBorreliose: UtbredelseBorreliose: Diagnostikk og behandlingTBE: UtbredelseTBE: Diagnostikk og behandling
Tilbake

Lyme borreliosis in adults

TittelLyme borreliosis in adults
ForfatterLjostad U, Mygland A
Årstall2008
Emner
KommentarBorreliose hos voksne (artikkelen er skrevet på norsk).
SammendragBakgrunn. Lyme-borreliose er en infeksiøs flåttbåren sykdom forårsaket av spiroketen Borrelia burgdorferi. Artikkelen gir en oversikt over kliniske stadier, diagnostikk, behandling og prognose ved Lyme-borreliose hos voksne. Materiale og metode. Artikkelen er basert på ikke-systematisk litteraturgjennomgang og egen erfaring. Resultater og fortolkning. I Norge er Lyme-borreliose vanligst langs kysten i sør og opp til Trøndelag. Sykdommen deles inn i akutt lokalisert stadium og tidlig og sent disseminert stadium. Diagnostikken baseres på en kombinasjon av klinisk bilde og indirekte påvisning av agens, oftest spesifikke antistoffer. Fortolkning av antistoffresultater må gjøres med varsomhet. Flåttbitt krever ikke medikamentelle tiltak, men alle manifestasjoner av Lyme-borreliose skal behandles med antibiotika etter gitte retningslinjer. Prognosen regnes som god. Omfang og betydning av kroniske plager etter gjennomgått sykdom er omdiskutert. Det er ikke funnet sikre holdepunkter for persisterende borreliainfeksjon hos pasienter med kroniske plager etter adekvat antibiotikabehandling, og det synes klart at tilleggsbehandling med langvarige antibiotikakurer ikke hjelper.
Lenkehttp://tidsskriftet.no/article/1690011