AlleInformasjon om flåttenAndre flåttbårne sykdommer Publikasjoner fra forrige ScandTick prosjektBorreliose: UtbredelseBorreliose: Diagnostikk og behandlingTBE: UtbredelseTBE: Diagnostikk og behandling
Tilbake

Påvisning av to forskjellige virusagens ved Real-time PCR - Tick-borne encephalitis virus og Cytomegalovirus

TittelPåvisning av to forskjellige virusagens ved Real-time PCR - Tick-borne encephalitis virus og Cytomegalovirus
ForfatterMoustafa Gibory
Årstall2013
Emner
KommentarTBE-viruset ble påvist i flått fra fire av fire undersøkte steder langs kysten i Sør-Norge. Mastergradsarbeid av Moustafa Gibory: Påvisning av to forskjellige virusagens ved Real-time PCR ? Tick-borne encephalitis virus og Cytomegalovirus. Master oppgave i Natur, Helse og Miljøfag. 2013, Høgskolen i Telemark i samarbeid med SMVI, FHI.
SammendragEt virus er et lite smittestoff som kun kan reprodusere inne i levende celler i en vertsorganisme. Virus kan infisere alle typer organismer som dyr, planter og bakterier. De finnes nesten i alle økosystemer på jorda, og er den mest tallrike type biologisk enhet. Virusene kan enten inneholde DNA eller RNA som genetisk materiale og deles i to hovedgrupper; RNA-virus og DNA-virus. Virus kan påvises ved Real-time PCR metoden, som i denne oppgaven ble brukt til å undersøke to forskjellige virus agnes; Tick-borne encephalitis virus (TBEV) som er et RNAvirus og Cytomegalovirus (CMV) som er et DNA-virus. Tick-borne encephalitis (TBE), som forårsakes av infeksjon med TBEV, er blant de viktigste vektorbårne sykdommer hos mennesker i Europa, og er i dag identifisert som et stort helseproblem i mange land inkludert Norge. Forekomsten av TBEV i flåtten Ixodes ricinus ble undersøkt i 4 utvalgte lokaliteter langs kysten av Sør-Norge. Totalt ble 1630 flått innsamlet i 2011 og 2840 innsamlet i 2012 og analysert med in-house TBEV Real-time PCR. Resultatene fra denne delen av oppgaven bekrefter forekomst av TBEV i Norge og det ble ikke påvist TBEV frie lokaliteter i Sør-Norge. Resultatene viser også en årlig variasjon i TBEV forekomsten i flått innen samme lokalitet. Cytomegalovirus (CMV) er et herpes virus som er utbredt i dyr og mennesker. Ca. 50-60 % av befolkningen i Norge er smittet med CMV ved 20 års alder. Viruset kan overføres gjennom forskjellige måter blant annet direkte kontakt og gjennom kroppsvæsker som f.eks. spytt, urin, morsmelk og blodoverføring samt transplantasjon. Det ble etablert en Real-time PCR metode som en del av denne oppgaven for påvisning av CMV i forskjellige prøvemateriale (serum, urin og spinalvæske) og med forskjellige nukleinsyre ekstraksjonsmetoder. I tillegg ble metoden testet for spesifisitet mot andre virus agens. Resultatene fra denne delen av oppgaven viser at den etablerte/modifiserte metoden fungerte bra og har god sensitivitet og spesifisitet.
Lenkehttp://