Flåttforskere på vitenskapsfestival

Vivian Kjelland, Lars Korslund og Audun Slettan foran «flått-stand» på Forskningstorget 2016 (foto: Vivian Kjelland)

Vivian Kjelland, Lars Korslund og Audun Slettan foran «flått-stand» på Forskningstorget 2016 (foto: Vivian Kjelland)

Forskningsdagene, en norsk vitenskapsfestival som arrangeres hvert år i september, gikk nylig av stabelen. Lørdag 22.september ble det blant annet arrangert forskningstorg i Kristiansand sentrum.

På Forskningstorget var det mange forskningsinstitusjoner som stod på stand i Kristiansand sentrum for å formidle forskning til allmennheten. I år var også flått-forskerne representert da Vivian Kjelland, Lars Korslund og Audun Slettan fra Universitetet i Agder stod på stand og informerte om flått og flåttbårne sykdommer.

– Det var stor interesse for flått og mange besøkte standen vår i løpet av dagen, sier Vivian Kjelland, som er forsker i Scandtick Innovation prosjektet.

I tillegg til å svare på spørsmål fra de besøkende ble metoder fra ScandTick-prosjektet også presentert. Blant annet ”flåtthagen” som er spesialkonstruert for å undersøke aktiviteten til flått i forhold til ulike klimatiske faktorer.

Kartlegger flåttens atferd

– Den største risikofaktoren for mennesker som oppholder seg i områder der flåtten finnes er mengden av aktiv flått i terrenget. Antall aktivt vertssøkende flått i et område endrer seg gjennom sesongen, og den antas også å variere fra dag til dag ut fra lokale værforhold, siden både temperatur og luftfuktighet er faktorer som påvirker flåtten. Denne kortsiktige variasjonen er lite studert. Kunnskap om hvordan risikoen for å bli bitt av flått varierer med sesong og lokale værforhold vil gi oss muligheten til å bedre kunne håndtere den stadig økende utfordringen med flått i Norden, sier Kjelland.

Festival siden 1995

Forskningsdagene er en festival som feires hvert år i de største byene i Norge. Målet er å skape begeistring og forståelse for forskning og formidle hva forskning betyr for oss i vårt daglige liv. De aller første Forskningsdagene ble arrangert i 1995 på initiativ fra Norges Forskningsråd.