Nytt studie på seroprevalens

Påvisning av borrelia-spesifikke antistoffer spesifikke antistoffer er et nyttig hjelpemiddel for diagnostisering av Lyme borreliose. Men det er ikke uvanlig at deler av befolkningen har antistoffer i blodet etter tidligere eller ubemerkede infeksjoner med Borrelia. I det nylig publiserte studiet Geographical differences in seroprevalence of Borrelia burgdorferi antibodies in Norway ble 3057 blodprøver analysert for borrelia-spesifikke antistoffer.  Hensikten med studiet var å få et referansegrunnlag for å kunne tolke positive prøvesvar. Blodprøvene var samlet inn fra 10 norske fylker i Norge mellom desember 2011 og januar 2013. Den samlede seroprevalensen av Borrelia IgG var rundt 4,0% i befolkningen. I studiet fant man at seroprevalensen økte med alder, og at seroprevalensen var høyere sør i landet.