MUNTLIGA PRESENTATIONER OCH POSTRAR PÅ VETENSKAPLIGA KONFERENSER

 • Föredrag: The risk of clinical disease or asymptomatic seroconversion after i tick bite in the Nordic countries. Anna Henningsson. NSCMID, Färöarna, sept 2017
 • Poster: Laboratory diagnosis of Lyme neuroborreliosis in children. Anna Henningsson. ITPD, Wien, sept 2017
 • Poster: Borrelia burgdorferi sensu lato in cerebrospinal fluid. Malin Lager. ITPD, Wien, sept 2017
 • Poster: Laboratory diagnosis of Lyme neuroborreliosis in children. Anna Henningsson. Medicinsk Diagnostiks årliga seminarium, Region Jönköpings län, dec 2017
 • Poster: Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (NSCMID), 31st of August – 3rd of September, 2017, Faroe Islands, Denmark, with abstract “Co-transmission of Rickettsia in Danish patients suspected of Lyme neuroborreliosis”, Lucas Ocias, Wien, sept 2017.
 • Föreläsning och Key note speaker Per-Eric Lindgren, Wien, sept 2017
 • Presentation, 25-27-10 Fästingmöte, Finland, Petter Kjellander
 • 1 jan 2018, Canada, presentation, Development of an edible Tick-borne encephalitis vaccine, Wessam Melik.
 • Poster, Co-transmission of Rickettsia in Danish patients suspected of Lyme neuroborreliosis , Färöarna, Lukas Frans Ocias*1,2, Ram Benny Dessau2,3, Charlotte Sværke Jørgensen4, Randi Føns Petersen5, Gitte Jensen5, Karen Angeliki Krogfelt1,2

FÖREDRAG FÖR ALLMÄNHET, STUDENTER OCH SJUKVÅRD

 • ScandTick seminarium för sjukvårdspersonal i Region Jönköpings län, okt 2017; Föreläsning om ScandTick innovation, Per-Eric Lindgren.
 • ScandTick seminarium för sjukvårdspersonal i Region Jönköpings län, okt 2017; Föreläsning om e-lärandematerialet för skolor: Mattias Waldeck.
 • ScandTick seminarium för sjukvårdspersonal i Region Jönköpings län, okt 2017; Föreläsning om fästingar ur ett biologiskt perspektiv: Peter Wilhelmsson
 • ScandTick seminarium för sjukvårdspersonal i Region Jönköpings län, okt 2017; Föreläsning om Neoehrlichia: Christine Wennerås
 • ScandTick seminarium för sjukvårdspersonal i Region Jönköpings län, okt 2017; Föreläsning om ovanliga fästingrelaterade diagnoser: Karen Krogfelt.
 • ScandTick seminarium för sjukvårdspersonal i Region Jönköpings län, okt 2017; Föreläsning om lanseringen av skolmaterial i Norge: Yvonne Kerlefsen.
 • ScandTick seminarium för sjukvårdspersonal i Region Jönköpings län, okt 2017; Föreläsning om ätbart vaccin: Magnus Johansson.
 • ScandTick seminarium för sjukvårdspersonal i Region Jönköpings län, okt 2017
 • Föreläsning: Mindre vanliga fästingburna infektioner. Anna Henningsson. Utbildningsdagar för läkare i primärvården, Region Jönköpings län, feb 2018
 • Föreläsning: ScandTick Innovation. Anna Henningsson. Blodcentralens personal, Länssjukhuset Ryhov, dec 2017
 • Föreläsning: Borreliadiagnostik. Anna Henningsson. Läkarmöte Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län
 • Föreläsning för allmänheten om den nya fästingburna infektionen som orsakas av Neoehrlichia har hållits av Christine Wennerås, via Folkuniversitetets regi i Trollhättan, 171113.
 • Föreläsning för allmänheten om den nya fästingburna infektionen som orsakas av Neoehrlichia har hållits av Christine Wennerås, via Folkuniversitetets regi i Trollhättan respektive i Uddevalla, 180207.
 • Föreläsningar om fästingburna bakteriella infektioner av Katharina Ornstein. Termin 4 läkarutbildningen Lunds Universitet. 170928 och 180222.
 • Föreläsning om Borrelia-Lyme borreliosis av Katharina Ornstein. Senior Akademin Helsingborg. 171120
 • Undervisning i diagnostik af flåtbårne infektioner af kursister til speciallægeuddannelsen i Klinisk Mikrobiologi (sept 2018 på SSI ), Karen Krogfelt.
 • 2 undervisningstillfällen för studenter, NMBU, Sandnes, Snorre Stuen.
 • 21/9-17 – Undervisning (viltbio), Petter Kjellander
 • 5/10-17 – CWD-möte SVA Uppsala, Petter Kjellander
 • 19/10-17 – Anna Malmsten – Disputation, Uppsala
 • 14-15/11, 2017 – Rådjursmöte, Norge, Petter Kjellander
 • 13/12, 2017 – SVA, Dragning RåFäst.
 • 6/2-18 – Laxå, Jägare – Avrapportering ang fästing insamling, Petter Kjellander
 • 7/2-18 – Askersund, Jägare – Avrapportering ang fästing insamling, Petter Kjellander
 • 6/2-18 – Pålsboda, Jägare – Avrapportering ang fästing insamling, Petter Kjellander
 • Januari 2018, Hur skyddar man sig bäst mot fästingar och TBE? Professorsinstallation, Magnus Johansson, Örebro Universitet (se bild nedan)

Exempel på populärvetenskaplig presentation från ScandTick innovation. Magnus Johansson, professor och medarbetare i ScandTick Innovation berättade om sin forskning för allmänheten vid sin professorsinstallation i januari 2018.

 

POPULÄRVETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER OCH INFORMATION I FACKPRESS

 • Fedrelandsvennen. 15/1-18. Presseoppslag om den første pasienten med påvist neoehrlichiose i Norge. Hanne Quarsten, jan 2018
 • Praksisnytt.no. Informasjon om resultater og publikasjon i Arbeidspakke 3.4.2 til klinikere i Agder som har vært med på rekrutterer pasienter til studiet. http://www.praksisnytt.no/index.php?action=news&item=4s9DJ43P
 • Praksisnytt.no. Informasjon om resultater og publikasjon til klinikere i Agder som har vært med på rekrutterer pasienter til studiet. http://www.praksisnytt.no/index.php?action=news&item=4s9DJ43P
 • EPI-nytt, SSI, vecka 40, 2017: Infektion med TBE-virus i Danmark 2013-2016, Lucas Osics Ocias, L. F., Jensen, B. B., Knudtzen, F. C., Skarphedinsson, S., & Dessau, R. B. (2017). Klinik, diagnostik og behandling af Lyme-borreliose. Ugeskrift for Laeger, 179(10), 2-5.
 • Jensen, B. B., Ocias, L. F., Andersen, N. S., Dessau, R. B., Krogfelt, K. A., & Skarphedinsson, S. (2017). Flåtbårne infektioner i Danmark. Ugeskrift for Laeger, 179(10), 892-896.
 • Ocias, L. F., Knudtzen F. C., Ram Benny Dessau, R. B., Krogfelt, K. A., Skarphedinsson & Lebech A.M. (2018) Håndterer vi Lyme borreliose korrekt i almen praksis? Månedsskrift for almen praksis, Januar 2018, 49-57.
 • TBE-virus findes måske ikke længere på Sjælland – men hold …videnskab.dk
 • TBE-virus, som bæres af flåter, er ikke blevet fundet på Sjælland i de sidste fem år. Derfor er virusset nu formentlig kun i flåter på Bornholm.
 • Reklame for undervisningsmaterialet er også blevet trykt i det danske tidsskrift ”Kaskelot” som biologiundervisere i folkeskolen og gymnasiet i Danmark abonnerer på. Reklamen kan findes på side 38 i Kaskelot nr. 219 fra februar 2018.
 • Emerging Infectious Diseases (https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/23/12/17-0919_article).