AlleInformasjon om flåttenAndre flåttbårne sykdommer Publikasjoner fra forrige ScandTick prosjektBorreliose: UtbredelseBorreliose: Diagnostikk og behandlingTBE: UtbredelseTBE: Diagnostikk og behandling
3 publikasjoner funnet:
Development of an edible Tick-borne encephalitis vaccine
2017, Johansson, M.
Diagnosing tick-borne encephalitis: a re-evaluation of notified cases.
2017, Veje M, Studahl M, Johansson M, Johansson P, Nolskog P, Bergström T
Human Tick-Borne Encephalitis and Characterization of Virus from Biting Tick
2016, Henningsson, A. J., Lindqvist, R., Norberg, P., Lindblom, P., Roth, A., Forsberg, P.