AlleInformasjon om flåttenAndre flåttbårne sykdommer Publikasjoner fra forrige ScandTick prosjektBorreliose: UtbredelseBorreliose: Diagnostikk og behandlingTBE: UtbredelseTBE: Diagnostikk og behandling
10 publikasjoner funnet:
Characterizing the virome of Ixodes ricinus ticks from northern Europe
2017, Pettersson JH1, Shi M, Bohlin J, Eldholm V, Brynildsrud OB, Paulsen KM, Andreassen Å, Holmes E
Communicating spatial risk of tick-borne infections: Creating a ScandTick Innovation website based on surveillance data
2016, Clausen C, Schou K, Kirkeby C, Bødker R
Distribution of Ixodes ricinus ticks and prevalence of tick-borne encephalitis virus among questing ticks in the Arctic Circle region of northern Norw
2017, Soleng A, Edgar KS, Paulsen KM, Pedersen BN, Okbaldet YB, Skjetne IEB, Gurung D, Vikse R, Andreassen
Identification of Dermacentor reticulatus ticks carrying Rickettsia raoultii on migrating jackal, Denmark
2017, Klitgaard K, Chriél M, Isbrand A, Jensen TK, Bødker R.
Modelling tick abundance using machine learning techniques and satellite imagery
2017, Kjær LJ, Korslund L, Kjelland V, et al...
Predicting tick abundance in Southern Scandinavia using machine learning techniques and satellite imagery ? a part of the ScandTick Innovation project
2017, Kjær LJ, Korslund L, Kjelland V, Slettan A, Andreassen ÅK, Paulsen KM
Protective practices against tick bites in Denmark, Norway and Sweden: a questionnaire-based study
2019, Jepsen MT, Jokelainen P, Jore S, Boman A, Slunge D, Krogfelt KA.
Spatial risk of tick borne infections ? creating a ScandTick Innovation website for both the public and the health sector based on surveillance data
2016, Clausen CG, Schou KK, Kirkeby C, et al...
Tick-borne infections in Denmark
2017, Jensen BB, Ocias LF, Andersen NS, Dessau RB, Krogfelt KA, Skarphedinsson S.
Transmission differentials for multiple pathogens as inferred from their prevalence in larva, nymph and adult of Ixodes ricinus (Acari: Ixodidae)
2017, Jensen PM, Christoffersen CS, Moutailler S, Michelet L, Klitgaard K, Bødker R