Region Jönköpings län

Leadpartner

Prosjektleder og kontaktperson: Per-Eric Lindgren – per-eric.lindgren@liu.se

Prosjektøkonom: Cecilia Jonsson – cecilia.jonsson@rjl.se

Prosjektkoordinator/kommunikasjonsansvarlig: Ulla Hansson Green – ulla.hansson.green@rjl.se

Sørlandet Sykehus HF

Prosjekteier

Norsk prosjektleder: Vivian Kjelland – vivian.kjelland@sshf.no

Statens Serum Institutt

Kontaktperson: Karen Krogfeldt – KAK@ssi.dk

Örebro universitet

Kontaktperson: Magnus Johansson – magnus.johansson@oru.se

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Kontaktperson: Tomas Bergström – tomas.bergstrom@microbio.gu.se

Norges Miljø-og Biovitenskaplige Universitet

Kontaktperson: Snorre Stuen – Snorre.stuen@nmbu.no

Universitetet i Agder
Kontaktperson: Vivian Kjelland – vivian.kjelland@uia.no

Danmarks Tekniske Universitet

Kontaktperson: Réné Bødker – rebo@vet.dtu.dk

Folkehelseinstituttet

Kontaktperson: Åshild Andreassen – ashild.andreassen@fhi.no

Norsk prosjektøkonom:

Region Skåne

Kontaktperson: Katharina Ornstein – Katharina.ornstein@skane.se

Sveriges Lantbruksuniversitet

Kontaktperson:  Petter Kjellander – Petter.kjellander@slu.se

Kontaktperson:  Monica Jannson – Monica.M.Jansson@slu.se