Et samarbejde imod flåtbårne sygdomme

ScandTick Innovation er et stort forskningsprojekt om flåter og flåtbårne sygdomme i Skandinavien. Formålet med projektet er at mindske forekomsten af flåtbårne infektioner hos mennesker og dyr i Skandinavien. I alt deltager 11 svenske, danske og norske partnerinstitutioner i projektet, der har et budget på 8.788.552 millioner Euro. Projektet ledes af Sørlandet Sykehus HF og Länssjukhuset Ryhov i Jönköping i Sverige og strækker sig fra den 1. september 2015 til og med august 2018.

Baggrund

Flåter og flåtbårne sygdomme er et stigende problem i Skandinavien, specielt inden for Øresund-Kattegat-Skagerak-regionen. Forskningsprojektet ScanTick Innovation bygger på det tidligere INTERREG ÖKS IVA projekt ScandTick (2012-2014), hvor fem partnerinstitutioner arbejdede sammen for at styrke forskningssamarbejdet på tværs af landene. I dette foregående projekt blev diagnostiske metoder sammenlignet og evalueret, og en omfattende kortlægning af flåtbårne mikrober blev igangsat.

I ScandTick Innovation vil specialister inden for veterinærmedicin, økologi, molekylærbiologi, mikrobiologi, medicin, sundhedsøkonomi og miljømodellering arbejde på at reducere antallet af flåtbårne infektioner hos både mennesker og dyr. Der vil blive arbejdet med forebyggende informationsmateriale, vaccineudvikling, forbedret diagnostik og behandling af flåtbårne sygdomme hos mennesker og dyr, samt udarbejdelsen af modeller over udbredelse og forekomst af flåter og flåtbårne sygdomme.

Det foregående ScandTick-projekt fokuserede på skovflåt-encephalit (TBE) og borreliose som er de mest almindelige flåtbårne sygdomme blandt mennesker. I ScandTick Innovation vil der også blive forsket i mindre kendte mikrober såsom Cand. Neoehrlichia, Anaplasma, Rickettsia, Bartonella og Babesia.

Foto: Per Eikeset Knudsen

KOMMUNIKATION

I arbejdspakke 1 skal man videreudvikle samarbejdet som blev etableret i ScandTick-projektet (2012-2014) samt opbygge og etablere et vidensnetværk omkring flåtbårne infektioner. Dette kræver et multidisciplinært samarbejde, der tager udgangspunkt i tankegangen ”One world – One health”.

Der skal sættes fokus på at styrke informationsudbyttet mellem forskere, læger, dyrlæger og rådgivende organer, både mellem institutioner i de respektive lande og på tværs af landegrænser. Endvidere skal der udvikles informationsmateriale til at videreformidle den nyeste viden på området til et bredt publikum.

Sørlandet sykehus, Länssjukehuset Ryhov og Region Skåne leder arbejdet i arbejdspakke 1.

PROJEKTLEDELSE

I arbejdspakke 2 skal der arbejdes med integreret styring og koordinering af ScandTick Innovation. Koordinering af arbejdet i de fem arbejdspakker er vigtig for at sikre en god fremdrift af projektets aktiviteter og målsætninger.

Länssjukehuset Ryhov, Sørlandet sykehus og Danmarks Tekniske Universitet leder arbejdet i arbejdspakke 2.

INTERREGIONALT BEREDSKAB OG HÅNDTERING AF FLÅTBÅRNE INFEKTIONER

I arbejdspakke 3 vil der blive arbejdet med at udvikle antivirale lægemidler og en ny vaccine mod anaplasmose og TBE.

I det foregående ScandTick-projekt sammenlignede et studie de diagnostiske tests for skovflåt-encephalit (TBE) og borreliose som bruges på sygehuse og forskningsinstitutioner i Øresund-Kattegat-Skagerak (ØKS)-regionen.

Dette arbejde skal videreføres, og man vil desuden arbejde på at udvikle diagnostiske tests mod mindre kendte flåtbårne mikrober, som mangler i dag. Der vil også blive arbejdet på at forbedre den epidemiologiske overvågning og indføre ensartede kriterier for rapportering af sygdomme i Norge, Sverige og Danmark.

«ONE HEALTH» – MENNESKER, DYR OG MILJØ

«One health» er en felles innsats på lokalt, nasjonalt og globalt nivå for å oppnå optimal helse og velvære for både mennesker, dyr og miljø.
«ONE HEALTH» er en fælles, lokal, national og global indsats der søger at forbedre sundheden for mennesker, dyr og det omgivende miljø.

Fokus er i arbejdspakke 4 på at fastlægge udbredelsen og spredningen af flåter, flåtbårne mikrober og flåtbårne infektioner blandt mennesker og dyr. Målet er at udarbejde risikoanalyser for hele ØKS-regionen for at forebygge smitte og optimere vaccineanbefalinger.

Der skal også gennemføres en spørgeundersøgelse i regionen for at kortlægge bekymringer, viden og holdninger blandt den almene befolkning. Denne information vil blandt andet blive brugt til at udvikle informationsmateriale.

MODELLERING OG KORTLÆGNING AF FLÅTER, FLÅTBÅRNE MIKROBER, HUMANE INFEKTIONER OG RISIKO

I arbejdspakke 5 vil man undersøge forholdet mellem forekomsten af flåter, flåtbårne mikrober, sygdom og miljø- og klimafaktorer.

Der skal udvikles statistiske modeller til at beregne risici for flåt og flåtbårne sygdomme i Interreg-regionen baseret på information fra klimadatabasers satellitbilleder. På længere sigt skal modellerne også kunne bruges som et værktøj i forbindelse med udarbejdelse af vaccinationsanbefalinger.