Fort bort med fästingen

Här finns ett utbildningsmaterial om fästingar och hur man skyddar sig från fästingbett och fästingöverförda infektioner. Materialet innehåller bland annat ett e-lärandeprogram och en kahoot som har producerats för undervisning av barn. Undervisningsmaterialet har utvecklats med medel från EU, Interreg Ö-K-S-projektet ScandTick Innovation, som är ett forskningssamarbete mellan Sverige, Norge och Danmark. Projektet avslutades i 2018.

Projektet har också tagit fram en informationsbroschyr med viktig och grundläggande information om fästingar. Du kan beställa broschyrer för användning på läkarmottagning, apotek, bibliotek, eller liknande, genom att skicka ett mail till ditt landstings/regions smittskyddsenhet. Se www.slf.se/smittskydd for mer information. Broschyren kan också skrivas ut genom att klicka på bilden nedan. Finns även på norska, danska, engelska och arabiska.

Per Sikveland Johnsen og Harald Ekornåsvåg fra Norge tester ut e-læringskurset om flått. Foto: Anette Strømsbo Gjørv

Per Sikveland Johnsen og Harald Ekornåsvåg fra Norge tester ut e-læringskurset om flått. Foto: Anette Strømsbo Gjørv

Resurser