Lær barn om flått

Hvis vi skal unngå sykdom etter flåttbitt, må vi forebygge. Derfor har vi laget e-læringskurs, Quiz, Kahoot og en egen «flått-dans». Undervisningsmaterialet er rettet mot barn, og kan brukes til å lære barn hvordan de best beskytter seg mot flåttbitt og flåttbårne infeksjoner. Arbeidet er en del av arbeidspakke 1 i ScandTick Innovation.

Jobber du med barn og unge? Da kan du bruke e-læringskurset, quiz og kahoot om flått i undervisingssammenheng, som for eksempel  i klasserommet eller i speidergruppa. Alle resursene er gratis og har blitt kvalitetssikret av fagpersoner. Alle ressursene vil snart også bli tilgjengelige på svensk og dansk.

Se også kampanjesiden vår flått.info

Informasjonsbrosjyre om flått

Som en del av arbeidet med ScandTick Innovation har vi også laget en informasjonsbrosjyre  med viktig og grunnleggende informasjon om flått og flåttbårne sykdommer. Klimaendringer,  stor hjortedyrbestand og gjengroing av kulturlandskapet har ført til at flåtten er mer utbredt nå er enn tidligere. Vi kan aldri bli kvitt flåtten i naturen, men man kan trolig forhindre mange tilfeller av smitte og alvorlig sykdom med kunnskap og forebygging. Derfor har vi utviklet en informasjonsbrosjyre som har fokus på nettopp dette.

Dersom du ønsker å bestille brosjyrer til bruk på legekontor, apotek, bibliotek, stands eller til privat bruk kan du sende en e-post til flaatt@sshf.no. Det er gratis å bestille. Brosjyren kan også printes ut. Bare klikk på bildet nederst på siden! Brosjyren er også tilgjengelig på svensk og dansk.

Per Sikveland Johnsen og Harald Ekornåsvåg fra Norge tester ut e-læringskurset om flått. Foto: Anette Strømsbo Gjørv

Per Sikveland Johnsen og Harald Ekornåsvåg fra Norge tester ut e-læringskurset om flått. Foto: Anette Strømsbo Gjørv

Ressurser