Lanseringsfest

I forbindelse med forskningsprosjektet ScandTick Innovation har…

Ny brosjyre om flått

Som en del av informasjonsarbeidet i Scandtick Innovation har det blitt laget en informasjonsbrosjyre med viktig og grunnleggende informasjon om flått og flåttbårne sykdommer

NorTick 2017

NorTick is a Norwegian conference for biologists, veterinarians,…