Oppføringer av Yvonne Kerlefsen

Kort rapport om det pågående arbetet med metodutvärdering

Diagnosen borrelios baseras på sjukhistoria, symtom, kliniska undersökningsfynd och laboratoriefynd. Den kliniska laboratoriediagnostiken utgörs i dagsläget framförallt av antikroppspåvisning i serum eller spinalvätska, men kan i vissa fall kompletteras med påvisning av Borrelia-specifik nukleinsyra (DNA). För antikroppsdiagnostik finns ett stort antal kommersiella tester tillgängliga, baserade på olika antigensammansättningar.Olika kliniska laboratorier använder olika antikroppstester, och standardisering saknas. Det föreligger ett […]

Seminar i Oslo

  Solveig Myking holdt et foredrag på et seminar i Oslo like før jul. Myking forleste om et av delprosjektene i  ScandTick, ledet av Folkehelseinstituttet, som omhandler kartlegging av hvordan kunnskapen og holdningen er i forhold til flåttbitt og flåttbåre sykdommer hos den generelle befolkningen. I den forbindelse er det innledet et  samarbeid med Universitetet […]

Rådgivning for Skogflåttencefalitt (TBE) i Norge

Det norske Folkehelseinstituttet har oppdatert sin rådgiving for vaksinasjon mot Skogflåttencefalitt (TBE). Folkehelseinstituttet anbefaler at personer som oppholder seg mye i flåttområder med kjent risiko for TBE-smitte vurderer å vaksinere seg mot TBE. Risikoen for TBE-smitte ved flåttbitt i Norge størst i kystkommuner i Agderfylkene, Telemark og Vestfold. Se fullstendig anbefaling her.

Kommunikasjonsseminar i Gøteborg

ScandTick prosjektet deltok med flere representanter til et kommunikasjonsseminar i Gøteborg 3-4 desember. Hovedfokuset for seminaret var prosjekters møte med media, og hvordan man kan fange medienes interesse. Sammen med andre pågående prosjekter fikk ScandTicks representanter nyttige tips fra en erfaren journalist, og senere besøke Sveriges Television (SVT) og se hvordan en nyhetsredaksjon arbeider.

Analysemetoder for påvisning av Lyme borreliose

Sørlandet Sykehus HF har skrevet en artikkel om de mest omtalte analysemetodene for å påvise Lyme borreliose. Denne artikkelen inngår som en del av samarbeidsprosjektet med Norsk Lyme Borreliose-Forening (NLBF), ”Flått dialog”, der formålet er å etablere kontakt og tillitsskapende aktivitet mellom pasient og helsetjeneste. Les artikkelen her

”Flått dialog” i Oslo

Flere norske og internasjonale flåttforskere oppdaterte ivrige tilskuere på den nyeste forskningen på diagnostikk av Lyme borreliose. Lørdag 16.november arrangerte Norsk Lyme Borreliose-Forening (NLBF) sammen med Sørlandet sykehus (SSHF) et åpent møte om diagnostikk av Lyme borreliose. Møtet ble arrangert som en del av prosjektet «Flått dialog» finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Prosjektet har […]