Oppføringer av Yvonne Kerlefsen

Nytt studie på seroprevalens

Påvisning av borrelia-spesifikke antistoffer spesifikke antistoffer er et nyttig hjelpemiddel for diagnostisering av Lyme borreliose. Men det er ikke uvanlig at deler av befolkningen har antistoffer i blodet etter tidligere eller ubemerkede infeksjoner med Borrelia. I det nylig publiserte studiet Geographical differences in seroprevalence of Borrelia burgdorferi antibodies in Norway ble 3057 blodprøver analysert for […]

NordTick konferanse 2016

In 2016, The Norwegian Tick Research Network (NorTick) has joined the Swedish tick research network SNÄFF (Sveriges NÄtverk av Fästing Forskare) – arranging NordTick – a Nordic conference on Ticks and Tick-borne diseases that will bring together the leading scientists of that field in Norway, Denmark, Sweden and Finland.

NorTICK

Invitasjon til NorTick 2015 NorTick konferansen skal holdes på Clarion Hotel Ernst i Kristiansand 4. og 5. februar. I år har vi invitert to kjente foredragsholdere på flått og flåttbårne sykdommer, nemlig infeksjonsmedisiner og mikrobiolog Anna J Henningsson ved Linköpings universitet og animal ecologist Lucy Gilbert, The James Hutton Institute, Scotland . I tillegg vil […]

Vellykket avslutning

Rundt 60 fremmøtte fikk i kveld med seg siste nytt om flått og flåttbårne sykdommer fra noen av de fremste flåttforskerne i Skandinavia. I forbindelse med at ScandTick prosjektet avsluttes, inviterte prosjektgruppen alle interesserte til et informasjonsmøte på Universitetet i Agder 25 september. Prosjektleder Tomas Bergström fortalte de fremmøtte at det kjentes rart å holde […]

Borrelia – diagnostik och behandling

I år har vi en tidig vår och med den vaknar fästingen som nu söker årets första blod- mål. Sådan åpner Läkemedelsrådet Region Skåne første artikkelen i aprilutgaven av Läkemedelsbulletinen. Artikkelen tar for seg de seneste retningslinjene i Sverige i forhold til diagnostikk og behandling av borrelia. Artikkelen viser også en rekke bilder av Erytema migrans, det rødlige, […]

Slik innsamles flått

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en video som viser hvordan flåttforskerne går frem for å samle inn flått. I videoen ser vi metoden som kalles «flagging», hvor forskeren sveiper et tøystykke over skogsvegetasjon for å tiltrekke seg flått. Se videoen her: Innhenting av flått

Verdensfokus på flått

Verdens helseorganisasjon (WHO) er et organ under Forente Nasjoner (FN). Organisasjonen jobber for at alle mennesker skal oppnå best mulig helse. Verdens helsedag markeres årlig 7 april og markerer opprettelsen av organisasjonen i 1948. På verdens helsedag settes søkelyset mot et forhåndbestemt, aktuelt problem som truer folkehelsen. Temaet for 2014 er vektorbårne sykdommer. Her i […]