Oppføringer av Yvonne Kerlefsen

NorTICK

Invitasjon til NorTick 2015 NorTick konferansen skal holdes på Clarion Hotel Ernst i Kristiansand 4. og 5. februar. I år har vi invitert to kjente foredragsholdere på flått og flåttbårne sykdommer, nemlig infeksjonsmedisiner og mikrobiolog Anna J Henningsson ved Linköpings universitet og animal ecologist Lucy Gilbert, The James Hutton Institute, Scotland . I tillegg vil […]

Vellykket avslutning

Rundt 60 fremmøtte fikk i kveld med seg siste nytt om flått og flåttbårne sykdommer fra noen av de fremste flåttforskerne i Skandinavia. I forbindelse med at ScandTick prosjektet avsluttes, inviterte prosjektgruppen alle interesserte til et informasjonsmøte på Universitetet i Agder 25 september. Prosjektleder Tomas Bergström fortalte de fremmøtte at det kjentes rart å holde […]

Borrelia – diagnostik och behandling

I år har vi en tidig vår och med den vaknar fästingen som nu söker årets första blod- mål. Sådan åpner Läkemedelsrådet Region Skåne første artikkelen i aprilutgaven av Läkemedelsbulletinen. Artikkelen tar for seg de seneste retningslinjene i Sverige i forhold til diagnostikk og behandling av borrelia. Artikkelen viser også en rekke bilder av Erytema migrans, det rødlige, […]

Slik innsamles flått

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en video som viser hvordan flåttforskerne går frem for å samle inn flått. I videoen ser vi metoden som kalles «flagging», hvor forskeren sveiper et tøystykke over skogsvegetasjon for å tiltrekke seg flått. Se videoen her: Innhenting av flått

Verdensfokus på flått

Verdens helseorganisasjon (WHO) er et organ under Forente Nasjoner (FN). Organisasjonen jobber for at alle mennesker skal oppnå best mulig helse. Verdens helsedag markeres årlig 7 april og markerer opprettelsen av organisasjonen i 1948. På verdens helsedag settes søkelyset mot et forhåndbestemt, aktuelt problem som truer folkehelsen. Temaet for 2014 er vektorbårne sykdommer. Her i […]

Nylansert fagbok om flått

Media oversvømmes av skremselspropaganda og feilinformasjon om flått og flåttbitt. Nå i januar ble boken Fakta om flått lansert. Boken avliver mytene og gir nyttig kunnskap om hvordan du kan unngå å bli bitt og hva du kan gjøre hvis du oppdager flåttbitt på mennesker og dyr. Fakta om flått er skrevet at ScandTick prosjektets deltager Vivian […]

Sørlandsflåtten er ikke farligere enn nordlandsflåtten

Nyere forskning viser at det er omtrent like mange flått i Nord-Norge som langs sørlandskysten som er bærere av Borrelia-bakterien. Denne forskningen presenteres i Aftenpostens Viten av ScandTick prosjektets deltagere Vivian Kjelland og Arnulf Soleng. Kjelland og Soleng skriver at det ofte har vært en generell oppfatning i befolkningen at man må ”passe seg for […]

Stryringsgruppemøte i København 15. januar 2014

Tidligere denne uken møttes styringsgruppen i ScandTick prosjektet til et møte i København. Jevnlige møter er viktig for å sørge for at prosjektet utvikler seg i riktig retning og oppnår ønskede resultater. I særlig grad da ScandTick prosjektet er et grenseoverskridende samarbeid. ScandTick prosjektet ønsker å integrere de ulike detagerne for å sikre best mulig […]