Oppføringer av Yvonne Kerlefsen

Flåterne er kommet ud av skoven og ind i byen

At flåterne nu også befinder sig i byer og haver skyldes et helt andet dyr – nemlig rådyret. I 1980’erne var der omkring 80.000 rådyr i Danmark, men i dag er der næsten en halv million. Og med flere rådyr, også flere flåter. Rådyr spreder flåterne – Med fem gange så mange rådyr i dag, […]

Flåttforskere på vitenskapsfestival

Forskningsdagene, en norsk vitenskapsfestival som arrangeres hvert år i september, gikk nylig av stabelen. Lørdag 22.september ble det blant annet arrangert forskningstorg i Kristiansand sentrum. På Forskningstorget var det mange forskningsinstitusjoner som stod på stand i Kristiansand sentrum for å formidle forskning til allmennheten. I år var også flått-forskerne representert da Vivian Kjelland, Lars Korslund og […]

Overvåkingen av borreliose kan bli bedre

Overvåkingen av borreliose kan forbedres, viser en nylig publisert evaluering. Dette blir nå fulgt opp av Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet overvåker forekomsten av borreliose i Norge ved hjelp av Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Sykdommen overføres med flått (bildet). I perioden fra 1995 til 2012 meldte behandlende lege og laboratorier årlig fra om mellom 103 og 346 […]

Rickettsia-diagnostik i Danmark 2008-2015

Rickettsiose er en vektorbåren infektion, der skyldes bakteriearten Rickettsia. Rickettsia er en obligat intracellulær bakterie, som kan inddeles i to undergrupper: Spotted fever group (SFG) og typhus group (TG), som hver dækker over en række arter. Bakterien findes i hele verden og kan overføres ved flåtbid og /eller insektbid (især lus og lopper). Infektioner med […]

Podcast om fästingen

Hur kommer det sig att en del människor är rena fästingmagneter? Och hur klarar fästingen av att bära runt på TBE-virus och borrelia-bakterier, när vi människor kan bli så sjuka av dem? Katharina Ornstein, forskare vid Lunds universitet och infektionsläkare vid Region Skåne berättar vad som händer om borrelia inte behandlas och vad vi ska […]

Ram Dessau

Navn og titel? Ram B. Dessau overlæge, PhD, Klinisk mikrobiologisk afdeling i Slagelse Ekstern lektor, Institut for regional sundhedsforskning, Syddansk Universitet Hvad arbejder du med til dagligt? Mit daglige arbejde er klinisk mikrobiologi, hvor jeg rådgiver kliniske kolleger om antibiotisk behandling og sygehus hygiejne. En hovedopgave er rådgivning om patienter med alvorlig blodforgiftning med bakterier […]

Arrangerte flått-kurs for russere

Den 19 til 20 mai arrangerte Folkehelseinstituttet et kurs i flått-innsamling. Noen av deltakerne kom langveisfra, deriblant fem russere fra fem regioner i nordvest Russland (Karelske republikk, Arkangelsk, Leningrad Oblast, St. Petersburg Oblast og Pskov). De hadde tatt turen til Norge for å lære mer om metoder for flått-innsamling.  Kurset ble holdt i regi av Barentsregionprosjektet. I […]