Oppføringer av Yvonne Kerlefsen

Rickettsia-diagnostik i Danmark 2008-2015

Rickettsiose er en vektorbåren infektion, der skyldes bakteriearten Rickettsia. Rickettsia er en obligat intracellulær bakterie, som kan inddeles i to undergrupper: Spotted fever group (SFG) og typhus group (TG), som hver dækker over en række arter. Bakterien findes i hele verden og kan overføres ved flåtbid og /eller insektbid (især lus og lopper). Infektioner med […]

Podcast om fästingen

Hur kommer det sig att en del människor är rena fästingmagneter? Och hur klarar fästingen av att bära runt på TBE-virus och borrelia-bakterier, när vi människor kan bli så sjuka av dem? Katharina Ornstein, forskare vid Lunds universitet och infektionsläkare vid Region Skåne berättar vad som händer om borrelia inte behandlas och vad vi ska […]

Ram Dessau

Navn og titel? Ram B. Dessau overlæge, PhD, Klinisk mikrobiologisk afdeling i Slagelse Ekstern lektor, Institut for regional sundhedsforskning, Syddansk Universitet Hvad arbejder du med til dagligt? Mit daglige arbejde er klinisk mikrobiologi, hvor jeg rådgiver kliniske kolleger om antibiotisk behandling og sygehus hygiejne. En hovedopgave er rådgivning om patienter med alvorlig blodforgiftning med bakterier […]

Arrangerte flått-kurs for russere

Den 19 til 20 mai arrangerte Folkehelseinstituttet et kurs i flått-innsamling. Noen av deltakerne kom langveisfra, deriblant fem russere fra fem regioner i nordvest Russland (Karelske republikk, Arkangelsk, Leningrad Oblast, St. Petersburg Oblast og Pskov). De hadde tatt turen til Norge for å lære mer om metoder for flått-innsamling.  Kurset ble holdt i regi av Barentsregionprosjektet. I […]

Nytt studie på seroprevalens

Påvisning av borrelia-spesifikke antistoffer spesifikke antistoffer er et nyttig hjelpemiddel for diagnostisering av Lyme borreliose. Men det er ikke uvanlig at deler av befolkningen har antistoffer i blodet etter tidligere eller ubemerkede infeksjoner med Borrelia. I det nylig publiserte studiet Geographical differences in seroprevalence of Borrelia burgdorferi antibodies in Norway ble 3057 blodprøver analysert for […]

NordTick konferanse 2016

In 2016, The Norwegian Tick Research Network (NorTick) has joined the Swedish tick research network SNÄFF (Sveriges NÄtverk av Fästing Forskare) – arranging NordTick – a Nordic conference on Ticks and Tick-borne diseases that will bring together the leading scientists of that field in Norway, Denmark, Sweden and Finland.