Vivian Kjelland

Forsker og prosjektleder ved Forskningsenheten, Sørlandet Sykehus og førsteamanuensis ved Institutt for naturvitenskap, Universitetet i Agder

Navn og tittel?

Vivian Kjelland, forsker og prosjektleder ved Forskningsenheten, Sørlandet Sykehus og førsteamanuensis ved Institutt for naturvitenskap, Universitetet i Agder

Hva handler forskningen din om?

For å kunne påvise bakterier i flått er det nødvendig med gode metoder, og en viktig del av forskningen min er utvikling og evaluering av molekylære metoder for dette. Jeg har jobbet som flåttforsker i over 10 år, og har blant annet undersøkt hvilke bakterier flåtten er bærer av, og hvor stor andel av flåtten som er smittet. I ScandTick Innovation er vi nå i gang med en stor kartleggingsstudie hvor vi ønsker å se mer på hvor i Skandinavia flåtten finnes, under hvilke klimatiske forhold den er aktiv (det vil si når den leter etter et blodmåltid), hvilke bakterier og virus den kan være bærer av, og hvilken risiko det er for smitte etter flåttbitt.

Hvordan kan forskningen din være til nytte for andre?

For å kunne forebygge flåttbåren sykdom hos både mennesker og dyr, stille diagnoser og behandle sykdom er det nødvendig å ha kunnskap både om flåtten og om hvilke sykdomsfremkallende mikrober den kan være infisert med. I ScandTick Innovation har vi et stort fokus på kunnskapsformidling både til helsepersonell, myndigheter og til allmennheten. Vi har blant annet utviklet eLæringsressurser som er gratis tilgjengelig for skoler, slik at barn kan lære om flått og vite hvordan de kan ferdes i naturen uten fare for flåttbitt.

Hva jobber du med akkurat nå?

Vi er nå igang med en større kartlegging av en nylig påvist bakterie i flått i Norge.

Hvorfor ble du interessert i flåttbårne sykdommer?

Min faglige bakgrunn er molekylærbiologi og genteknologi, og det var helt tilfeldig at flått og flåttbårne bakterier ble mitt hovedfokus.  Dette er et felt det er veldig interessant å jobbe med, og det er også gøy å jobbe med noe som ”alle” interesserer seg for!

Hvorfor begynte du å forske?

Igjen, det var tilfeldigheter, men det skyldes kanskje en grunnleggende nysgjerrig holdning til det meste.

Hva gjør du på fritiden?

Det meste av fritiden tilbringes sammen med guttene mine (begge har bildilla så det blir mye kjøring og mange timer i garasjen). Ellers reiser jeg så ofte muligheten byr seg, og er spesielt glad i Italia.