Martin Tugwell

Martin Tugwell Jepsen

MSc in Global Health og forskningsassistent

Navn og titel?

Martin Tugwell Jepsen, forskningsassistent, afdelingen for Bakterier, Parasitter og Svampe, Statens Serum Institut, København.

Hvad arbejder du med til dagligt?

På ScandTick-projektet er jeg med til at undersøge borgernes opfattelser og holdninger til flåter og flåtbårne sygdomme, gennem den viden og data vi har indsamlet ved hjælp af spørgeskemaer i Norge, Sverige og Danmark. Helt konkret er jeg med til at skrive videnskablige publikationer i forlængelse af dette.

Hvad handler din forskning om?

Min forskning handler om at få klarlagt hvilken adfærd og risikoopfattelse borgeren har om flåter og flåtbårne sygdomme. Herunder, hvad man skal gøre for at beskytte sig mod flåter, også i forhold til hvad borgerne reelt tror de skal gøre for at beskytte sig mod dem. I forhold til Danmark er det endnu ikke klarlagt hvad borgerne ved om flåter. Det skal denne forskning gøre op med.

Hvordan kan forskningen være til nytte for medborgerne?

På sigt kan forskningen forhåbentlig gøre det muligt at lave bedre interventioner og forebyggelsestiltag imod flåtbårne sygdomme. Idet vi med denne del af forskningsprojektet kommer til at få klarlagt hvor informations- og forebyggelsestiltag skal rettes henimod.

Hvad laver du i øjeblikket?

Jeg er ved at færdiggøre abstract og poster til den kommende ScandTick/NordTick konference på Åland, sådan at vi får udvekslet viden de nordiske lande imellem og på tværs af faggrupper.

Hvorfor er du interesseret i flåtrelaterede infektioner?

Jeg synes det er spændende forske i et område hvor viden på mange områder endnu er begrænset og være med til netop at højne forskningen på området.

Hvorfor begyndte du at forske?

Jeg er nysgerrig og er interesseret i at fordybe mig i emner hvor viden endnu er sparsom. Jeg vil gerne være med til at finde ud af hvorfor folk bliver syge, og med den viden kunne hjælpe andre til at forebygge bedre.

Hvad laver du i fritiden?

Min fritid bruger jeg sammen med mine venner og familie – helst ude i den friske luft; jeg er fascineret af historie og besøger derfor ofte museer. Derudover er jeg glad for at rejse til forholdsvist uopdagede steder. Næste gang skal jeg f.eks. til Iran og Aserbajdsjan.