Malin Lager får Vetenskapliga priset

Frågeställningar kring laboratoriediagnostik av borreliainfektioner har fokus i Malin Lagers forskning.

Malin Lager, pristagare, Vetenskapliga priset, Region Jönköpings län.

Malin Lager, pristagare, Vetenskapliga priset, Region Jönköpings län.

Malin Lager är biomedicinsk analytiker vid utvecklingsenheten, Laboratoriemedicin, Länssjukhuset Ryhov samt doktorand vid Linköpings universitet.

-Min forskning fokuserar på frågeställningar kring laboratoriediagnostik av borreliainfektioner. Till exempel hur väl olika metoder för påvisning av Borrelia-bakteriens arvsmassa överensstämmer mellan olika sjukhus och hur de kan förbättras, säger Malin Lager och tillägger att hon känner sig hedrad och tacksam för priset.

Forskningsrådets motivering

Futurum – akademin för hälsa och vård, som utser pristagaren har motiverat priset på följande vis: «Borrelia är en fästingburen sjukdom som är ett alltmer uppmärksammat hälsoproblem. Artikeln belyser vikten av en adekvat och likvärdig diagnostik för att behandling av patienter ska bli korrekt och enhetlig. Studien är ett fint exempel på en framgångsrik forskningslinje med samverkan inom sjukvårdsregionen och internationellt.»

Vetenskapliga priset

Futurums forskningsråd delar ut pris för att uppmärksamma de goda insatser som görs inom Region Jönköpings län, med syftet att utveckla verksamheten på vetenskaplig grund.

Forskningsarbetet ska ha utförts av Regionanställd och ska vara publicerat eller accepterat för publicering i vetenskaplig tidskrift.

Futurum prioriterar aspekter som originalitet, nytänkande och möjlighet till nyttiggörande för befolkningens hälsa. Innehåll och presentationssätt bedöms och det finns en strävan efter att fördela priserna inom olika vetenskapsområden. Priset delas ut i samband med regionfullmäktiges möte den 10 april i Rosensalen.

Arbete

«Molecular detection of Borrelia burgdorferi sensu lato – An analytical comparison of realtime PCR protocols from five different Scandinavian laboratories.»

Malin Lager, Maximilian Faller, Peter Wilhelmsson, Vivian Kjelland, Åshild Andreassen, Rimtas Dargis, Hanne Quarsten, Ram Dessau, Volker Fingerle, Gabriele Margos, Sølvi Noraas, Katharina Ornstein, Ann-Cathrine Petersson, Andreas Matussek, Per-Eric Lindgren, Anna J. Henningsson.