Åshild Andreassen Scandtick Innovation

Åshild K Andreassen

Seniorforsker og professor

Navn og tittel?

Åshild K Andreassen, Seniorforsker ved Virologisk avdeling Folkehelseinstitutt og Professor II ved Institutt for natur, helse og miljø, Høyskolen i Sørøst Norge.

Hva  handler forskningen din om?

Jeg forsker på flåttbårne virus innenfor flere deler av ScandTick Innovation prosjektet.

  1. Utvikling av en ny spiselig vaksine mot TBE-virus i samarbeid med Professor Magnus Johnasson og forsker Wessam Melik, Ørebro Universitet, Professor Snorre Stuen, Post doc Erik Granquist og PhD student Katrine M Paulsen NMBU, Sandnes/Oslo.
  2. Overvåkning av TBE i flått, gnagere, produksjonsdyr, ville dyr og mennesker. Vi skal se på geografisk utbredelse i samarbeid med alle de 11 partnerne i ScandTick Innovation.
  3. Kartlegging av bakgrunnsnivåene av TBE hos mennesker.
  4. Studere slektskapsforhold mellom norske varianter av TBE mot hva som finnes i andre land, for å se på geografisk utbredelse og opprinnelse av TBE i Norge.
  5. Sammenligning av metoder for å bekrefte TBE i norsk flått.

Hvordan kan forskningen din være til nytte for andre?

Forskningen kommer til nytte ved at den tas med i vurderingen for de årlige vaksineanbefalingene fra Folkehelseinstituttet i Norge

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå vurderer vi hvordan vi kan gå videre i vaksineforskningen og hvordan TBE-viruset varierer i mengde gjennom sesongen.

Hvorfor ble du interessert i flåttbårne sykdommer?

Min interesse i flåttrelaterte infeksjoner er i forbindelse med at Folkehelseinstituttet i Oslo er referanselaboratorium for TBE i Norge.

Hvorfor begynte du å forske?

Jeg har fra tidlig ungdom vært interessert i forskning og ønsket om å kunne løse nye problemer som kan være til nytte for mennesker og dyr. Da jeg etter endt Sivil ingeniør utdanning i Bioteknologi fikk mulighet til å lære mer om molekylers virkning og betydning innenfor kreftforskning var veien videre til en forsker utdanning kort. Anvendelse av disse teknikkene innen flere forskjellige fagfelter som kreftforskning, arbeidsmedisin, giftstoffersvirkning via mat og kjemikalier og til flåttvirus har vært en spennende reise. Særlig inspirerende synes jeg det er med virus som smitter fra insekter og edderkoppdyr via ville dyr og mennesker og hvordan natur og miljø henger sammen. Derfor er jeg svært glad for å delta i et slikt fantastisk tverrfaglige prosjektsamarbeid som ScandTick Innovation.

Hva gjør du på fritiden?

På fritiden er mine hovedinteresse matlaging, friluftsliv og håndverk som strikking og veving. Jeg liker å holde på med ting som utfordrer min kreativitet.