Petter Kjellander

Professor i viltekologi

Namn och titel?

Petter Kjellander, Professor i viltekologi vid institutionen för Ekologi på SLU – stationerad på Grimsö forskningsstation i Bergslagen. Jag är en sk viltekolog – som jobbar med olika djurarters populationsdynamik och utbredning – dvs varför varierar olika djurstammar i antal över tid och i rum.

Vad handlar din forskning om?

I anslutning till Scantick undersöker jag hur och varför fästingar och några fästingburna patogener varierar i antal mellan år och vilken betydelse olika djurstammar har för denna variation.

Hur kan forskningen vara till nytta för medborgaren?

Med en högre grad av förutsägbarhet, dvs när var och hur fästingar dyker upp och i vilken omfattning de bär på olika patogener, kan människor skydda sig bättre mot fästingar och sjukdomar.

Vad gör du just nu?

Analyserar data och prover…

Varför är du intresserad av fästingrelaterade infektioner?

Rådjuren nämns ofta som ett värddjur med stor skuld till fästingarnas utbredning och förekomst. Men finns det någon sanning bakom det påståendet – det visade sig vara väldigt tunt och handlade mest om påståenden – något som jag nu hoppas att vi kan ändra på…

Varför började du forska?

Jag har alltid varit nyfiken på hur djur och natur fungerar – varför vissa arter är vanliga, andra ovanliga, varför de ökar eller minskar…

Vad gör du på fritiden?

Tar hand om en liten gård med hundar, katter, kor, hästar och höns – samt jagar bla rådjur…