Karen Angeliki Krogfelt

Forskningsleder

Navn og titel?

Karen Angeliki Krogfelt, forskningsleder, PhD, Afd. for Bakterier, Parasitter og Svampe, Statens Serum Institut, København.

Adjungerende Professor, DTU BioEngineering, Institut for Bioteknologi og Biomedicin, Danmarks Tekniske Universitet.

Hvad arbejder du med til dagligt?

Mit daglige arbejde omhandler forskning og diagnostik af bakterielle infektioner. En af opgaverne er etablering og validering af diagnostiske metoder bl.a. inden for flåtbårne infektioner. Forskningsbaseret undervisning i medicinsk bakteriologi og udbredelse af kendskab til flåtbårne infektioner er en vigtig del af arbejdet.

Hvad handler din forskning om?

Min forskning handler mest om bakteriel patogenese. Hvad gør bakterier ved infektioner, og hvordan kan de overleve hos en vært? Hvordan bliver de genkendt, og hvordan reagerer værten? Basal viden inden for værts–bakterieinteraktioner kan bruges til at udvikle metoder til at diagnostisere og bekæmpe infektionerne.

Hvordan kan forskningen være til nytte for medborgerne?

For tiden er der rigtig meget fokus på flåtbårne infektioner og deres følgesygdomme, både i medierne og hos befolkningen. Desværre er der mange eksempler på misforståelser og forkerte informationer, som ofte skaber unødig frygt hos befolkningen.

Jeg vil arbejde for udbredelse via officielle hjemmesider og medier af saglig information, som kan gavne befolkningen, herunder retvisende information hvor man kan få vejledning omkring ricisi og forebyggelse af flåtbårne infektioner, korrekt diagnostik og muligheder for behandling.

Hvad laver du i øjeblikket?

Jeg deltager i Scandtick-projektet hvor vi er ved at afdække hvordan man opfatter risikoen for at blive syg efter flåtbid i regionen (ØKS). Samtidig arbejder vi på at kortlægge forekomsten af flåtbårne infektioner ved at teste blodprøver fra Danmark, Sverige og Norge.

Hvorfor er du interesseret i flåtrelaterede infektioner?

Jeg er interesseret i samspillet mellem mennesker og bakterier, og i hvordan vi bliver påvirket. Det er fascinerende at finde ud af hvorfor nogle bliver syge efter flåtbid, og andre intet mærker til det.

Hvorfor begyndte du at forske?

Jeg har stor interesse for det nye og ukendte. Hvordan virker det? Hvorfor virker det? Hvordan hænger tingene sammen? Kan jeg gøre en forskel?

Hvad laver du i fritiden?

Jeg læser og elsker at tilbringe tid sammen med min familie og mine venner. Jeg er tit i Grækenland, da jeg har familie der – hvor er det skønt at være der.