Lukas Ocias Scandtick Innovation

Lukas Ocias

Läkare och forskare

Namn och titel

Lukas Ocias, läkare och forskare vid avdelning för bakterier, parasiter och svampar på Statens Serum Institut i Köpenhamn, Danmark.

Vad handlar din forskning om?

Vi undersöker utbredningen av fästingburna sjukdomar i den danska befolkningen. Vidare undersöker vi hur dessa sjukdomar manifesterar sig när de orsakar infektion hos människor.

Hur kan forskningen vara till nytta för medborgaren?

Det är viktigt med en djupgående förståelse för sjukdomsmekanismerna samt utbredningen av dessa sjukdomar för att på bästa möjliga sätt kunna rådgiva läkare och vårdpersonal omkring behandling samt förebyggelse av dessa infektioner.

Vad gör du just nu?

Vi undersöker just nu blod och spinalvätska från danska patienter med borrelia-infektion för att se om det även finns tecken på smitta med andra fästingburna organismer.

Varför är du intresserad av fästingrelaterade infektioner?

Jag har alltid varit intresserad av infektionssjukdomar och resemedicin och det är härifrån som mitt intresse för fästingrelaterade infektioner kommer.

Varför började du forska?

En inre omättlig nyfikenhet.

Vad gör du på fritiden?

Gillar att resa och äta gott, gärna tillsammans med min flickvän och lilla dotter.