Fästingforskningsprojekt på Vetenskapsfestivalen i Göteborg

Malin Lager og Peter Wilhelsson Scandtick Innovation

Fästingforskarna Malin Lager och Peter Wilhelmsson, Medicinsk diagnostik, Region Jönköpings län. Foto: Ulla Hansson Green

Forskare från Region Jönköpings län, Malin Lager och Peter Wilhelmsson samt Christine Wennerås, Sahlgrenska Universitetssjukhuset passade på att berätta om sin forskning om fästingar och fästingburna sjukdomar för allmänheten på Vetenskapsfestivalen i Göteborg.

De intog scenen i köpcentrat Nordstan med fullsatt publik. Interaktionen mellan åhörare och forskare visade att fästingar är ett ämne som engagerar och väcker frågor och känslor.

Frågetecken rätades ut

Många har egen erfarenhet av sjukdomar som de lömska små krypen kan orsaka och föreläsarna bidrog med svar på frågor och tips på hur man kan undvika smitta: Bland annat genom att vaccinera sig mot TBE ifall man bor eller vistas i riskområden, men det är också bra att scanna av kropp och kläder och direkt plocka bort eventuella fästingar efter besök i naturen.

Nyupptäckt fästingburen bakterie

Christine Wennerås Scandtick Innovation

Professor Christine Wennerås, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Foto: Ulla Hansson Green

De vanligaste sjukdomarna som orsakas av fästingar är Borrelia och TBE men Christine Wennerås berättade om den relativt nyupptäckta bakterien Candidatus Neoehrlichia mikurensis, som finns hos var tionde fästing, och som kan leda till stora hälsoproblem.

-Men jag tror inte att folk behöver vara oroliga, säger hon. De patienter vi sett med svår sjukdom orsakad av den nyfunna bakterien har alla haft nedsatt immunförsvar. Sannolikt får den som i grunden är frisk en lindrigare infektion.

ScandTick Innovation – om fästingar och fästingburna infektioner

Christine Wennerås, professor och överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Malin Lager, biomedicinsk analytiker och Peter Wilhelmsson, biolog, Region Jönköpings län medverkar i det skandinaviska forskningsprojektet ScandTick Innovation som drivs med medel från bland annat EU Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerak och som leds från Futurum – akademin för hälsa och vård, Region Jönköpings län.

Elva myndigheter, organisationer och lärosäten i Sverige, Norge och Danmark ingår i projektet. Projektet startade september 2015 och pågår till augusti 2018.

Vetenskapsfestivalen i Göteborg lockar 70.000

Vetenskapsfestivalen i Göteborg är ett årligt arrangemang som i år äger rum den 8-19 maj. Varje år skapar Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg en mötesplats för kunskap, inspiration och nya perspektiv. Med omkring 70 000 besök årligen och hundratals aktiviteter, är det ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang.

Läs mer om ScandTick Innovation på projektets webbplats

Läs mer om Vetenskapsfestivalen i Göteborg