Lanseringsfest

I forbindelse med forskningsprosjektet ScandTick Innovation har vi utviklet e-læringskurs, Kahooit, Quiz en egen «flått-dans» for barn i Skandinavia. Forebygging er viktig og vi ønsker å lære barn om flått og flåttbårne sykdommer. Ressursene vil være tilgjengelige på norsk,  svensk og dansk og skal distribueres i hele Skandinavia.

VI arrangerer lanseringsfest onsdag 10 mai.  Alle er velkommen.

Når: kl. 1300-14.30 Sted: Kolonien, Sørlandet sykehus

PROGRAM

  • Det blir klipping av snor og barna kan prøve e-læringskurset
  • Is og brus og lek i skogen
  • Dansere fra Samsen kulturhus kommer. Vi danser Flåttdansen
  • Noen korte taler, bl.a informasjon om dansekonkurransen
  • Vi inviterer også pressen
  • Filming vil skje under lansering. Det skal bli en reportasje som brukes i markedsføring mot skolene på Agder etter lansering. Den skal også publiseres på nettsidene våre. Kampanjeside www.flått.info