Peter Wilhelmsson

Forskare vid Länssjukhuset Ryhov

Namn och titel?

Peter Wilhelmsson, forskare vid utvecklingsenheten, Laboratoriemedicin, Länssjukhuset Ryhov.

Vad handlar din forskning om?

Vår forskning handlar om att undersöka utbredning och spridning av fästingar och fästingburna mikroorganismer. Vi undersöker förekomst av olika bakterier, virus och parasiter i fästingar som bitit människor, djur eller som infångats i naturen. Vidare undersöker vi om djuren eller människorna får en infektion till följd av bettet. Syftet med forskningen är att få en djupare förståelse för hur fästingburna mikroorganismer sprids i naturen mellan fästingar och olika djurgrupper samt att öka insikten om hur olika faktorer påverkar risken för människor och djur att insjukna i en fästingburen sjukdom vid ett fästingbett.

Hur kan forskningen vara till nytta för medborgaren?

En djupare förståelse om var fästingar finns och vilka värddjur som är betydelsefulla för fästingar och fästingburna mikroorganismer är viktig inför riskbedömningar. Sådan information skulle även kunna användas för att på sikt bryta spridningsvägar och därmed minska risken att drabbas av fästingbett och fästingburna infektioner.

En ökad insikt om riskerna att insjukna vid ett bett av en fästing som bär på bakterier, virus och/eller parasiter och utvecklingen av en sådan infektion kan på ett direkt sätt nyttjas inom vården inför riskbedömningar, diagnostik och val av behandlingsstrategi.

Vad gör du just nu?

Vi har precis satt upp metodik för att analysera förekomst av både kända och mindre kända bakterier, virus och parasiter i fästingar som bitit människor, gnagare, rådjur och flyttfåglar.

Varför är du intresserad av fästingrelaterade infektioner?

Fästingar är ett underligt kryp som fängslar många och nästan alla har en historia att berätta om dem. Som biolog tycker jag det är intressant att försöka förstå hur fästingar fungerar i naturen, hur de blir infekterade av olika mikroorganismer och slutligen överförs till människa och där orsakar sjukdom.

Varför började du forska?

Jag började forska om fästingar och fästingburna infektioner för att det är ett intressant och viktigt forskningsområde.

Vad gör du på fritiden?

Simmar och lagar mat