Tomas Bergström

Professor och överläkare

Namn och titel?

Tomas Bergström. Professor och överläkare ved Sahlgrenska universitetssjukhuset

Vad handlar din forskning om?

Jag forskar på två fält inom ScandTick Innovation:

  1. Utveckling av antivirala läkemedel mot fästingburen encefalit (TBE). Sådan behandling saknas idag och vi har fått börja från början med screening av stora bibliotek av kemiska substanser.
  2. Förståelse av hur TBE-virus sprids geografiskt till nya områden i Skandinavien. Arbetet sker genom fältstudier för att hitta virus hos fästing, gnagare, fåglar och människor. Påvisade TBE-virus gensekvenseras och släktskapsanalys används för att kartlägga spridning.

Hur kan forskningen vara till nytta för medborgaren?

Forskningens nytta är dels att få fram läkemedel, dels att kunna minska spridning till människa genom att vaccinera just där virus sprids i naturen.

Vad gör du just nu?

Just nu utvärderar vi några intressanta substanser som kan ha antiviral effekt mot TBE-virus.

Varför är du intresserad av fästingrelaterade infektioner?

Mitt intresse för fästingburna infektioner började då TBE-fall började dyka upp i vår region (Västra Götaland, VG) i slutet på 90-talet och då mitt ansvar var att diagnosticera virusinfektioner av  nervsystemet. Idag har antalet fall ökat så att TBE är vår viktigaste virusinfektion av nervsystemet inom VG.

Varför började du forska?

Jag stimulerades till forskning när jag som blivande infektionsläkare fick ansvaret för Göteborgsarmen av en behandlingsstudie av herpesencefalit (en ovanlig hjärninflammation orsakat av munsårsvirus). Vi kunde visa att det antivirala läkemedlet aciclovir var överlägset det då använda medlet vidarabin. Dödligheten sjönk från 50% till 19% vilket snabbt medförde ändrad behandling över hela världen. Jag har arbetat med virusinfektioner i nervsystemet sedan dess.

Vad gör du på fritiden?

Fritidsintressen: musik och friluftsliv.