Randi Eikeland

Nevrolog og leder for Nasjonal Kompetansetjeneste for Flåttbårne sykdommer (Norge)

Navn og tittel?

Randi Eikeland, nevrolog og leder for Nasjonal Kompetansetjeneste for Flåttbårne Sykdommer i Norge (Flåttsenteret).

Hva  handler forskningen din om?

Behandling, diagnostikk og prognose etter nevroborreliose. Kan behandlingen bli bedre? Kan vi finne nye biomarkører i immunsystemet på MR?  Hvordan arter langtidsplager seg, og hvorfor er det noen som utvikler langtidsplager mens andre blir helt friske?

Hvordan kan forskningen din være til nytte for andre?

Borreliosesmitte fra flått er blitt svært vanlig i norden, og best mulig diagnostikk for å forhindre feil diagnose, best mulig behandling for å unngå senskader, samt en forståelse og dermed bedre forebygging av senskader etter flåttbårne infeksjoner vil være et viktig tema for folk flest i årene fremover.

Hva jobber du med akkurat nå?

Nå er jeg leder for Flåttsententeret.  Jeg er også veileder for en doktorgradsstipendiat og er aktiv med i de fleste faser av det store norske forskningsprosjektet BorrSci. I ScandTick prosjektet har jeg vært med på å inkludere pasienter, og jeg er også medansvarlig for arbeidspakke 1 (internkommunikasjon og formidling av forskningsresultater. Vi jobber blant annet med å utvikle læringsmateriell som for allmennheten. I tillegg jobber jeg klinisk to dager i uken som nevrolog på Sørlandet Sykehus.

Hvorfor ble du interessert i flåttbårne sykdommer?

Jeg er nevrolog og fordi jeg bor i et høyendemisk område har jeg møtt en god del pasienter med nevroborreliose. Desuten får jeg som alle andre her på sørlandet mye flått på hytta mi på Tromøya. Tromøya er en liten øy i Sør-Norge hvor det er spesielt mye flått.

Hvorfor begynte du å forske?

Jeg ble bedt om å gå inn i et forskningsprosjekt for å følge opp pasienter som hadde hatt nevroborreliose, og syntes det passet med mitt fagfelt. Det var i tillegg veldig spennende. Desuten var det allerede flere forskere i vårt sykehusmiljø som forsket på dette området allerede. Vi ble et godt team!

Hva gjør du på fritiden?

Jeg har hund, katt og hage, mann, barn og barnebarn. Jeg er svært glad i å være ute i naturen med forskjellige aktiviteter, så synger jeg i kor og spiller litt hobbyteater. Og det beste i livet er en god bok.