Christine Wenneras Scandtick Innovation

Christine Wennerås

Professor och läkare

Namn och titel?

Christine Wennerås, Professor och läkare. Anställd vid avdelningen för infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet och arbetar 30% som klinisk bakteriolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Vad handlar din forskning om?

Forskar kring en ny bakterie, Candidatus Neoehrlichia mikurensis. Det var först 2010 som vi och andra upptäckte att den kan ge upphov till infektionssjukdom hos människa, som nu kallas ”neoehrlichios”. Bakterien kan inte odlas än. Vi vill lära oss odla bakterien och klarlägga på vilket sätt bakterien orsakar sjukdom hos människa – vilka celler den infekterar, hur ett effektivt immunförsvar ser ut, detaljerat beskriva sjukdomsbilden, påvisa riskfaktorer för att bli svårt sjuk i neoehrlichios. Vissa personer drabbas av blodproppar på grund av detta smittämne vilket ju kan vara livshotande.

Hur kan forskningen vara till nytta för medborgaren?

Candidatus Neoehrlichia mikurensis är vida spridd i naturen, bland fästingar och gnagare. Det är viktigt för såväl sjukvårdspersonal som allmänheten att lära sig mer om denna bakterie som i vissa fall kan ge en svår infektionssjukdom.

Vad gör du just nu?

Allt möjligt. Skriver artiklar. Dissekerar sorkar. Har möten med doktorander och andra medlemmar i forskargruppen. Tänker.

Varför är du intresserad av fästingrelaterade infektioner?

Jag kom in på ämnet av en slump – det var en av mina patienter som insjuknade i en svår febersjukdom som vi inte fick grepp om. När vi till sist förstod att det rörde sig om ett helt nytt smittämne och patienten tillfrisknade bums tack vare att vi kunde välja rätt antibiotikum var det självklart att börja forska på denna bakterie. Fästingar har jag börjat intressera mig för som en följd av detta – eftersom de kan sprida bakterien till människor. Fästingar är fascinerande djur – otroligt tåliga – har funnits sedan dinosaurietiden.

Varför började du forska?

Jag är nyfiken och tycker om att få vara kreativ.

Vad gör du på fritiden?

Läser, spelar piano, yogar, är ute i naturen, umgås med vänner, make och hund.