Ingvild Bakken Myre

Mastergradsstudent

Navn og tittel?

Ingvild Bakken Myre. Tar andre året av en mastergrad i akvatisk økologi.

Hva holder du på med i masteroppgaven din?

Jeg jobber med å designe nye primere og prober for Real-TimePCR for å kunne finne bakterien Rickettsia helvetica.

Hvorfor er dette viktig?

Rickettsiose er en vektorbåren infeksjon, som skyldes bakteriearten Rickettsia. Bakterien finnes i hele verden og kan overføres ved flåttbitt eller ved insektbitt (lus og lopper). Det finnes flere typer Rickettsia bakterier. Med de metodene som brukes i dag, så kan man finne ut om en flått inneholder Rickettsia, men ikke hva slags type. Utfordringen er å finne de enkelte underartene. Som en del av masteroppgaven min skal vi prøve å optimalisere en metode for å finne underarten helvetica.

Hvor mange flått skal du analysere?

Måler er å undersøke mellom 500 og 1000 norske flått. Vi har blant annets samlet inn flått fra Vest-Agder, som er et fylke i Sør-Norge. Vi skal i tillegg analysere tidligere prøver fra samme området.

Hvordan ble du interessert i flått og flåttbårne mikrober?

Det var egentlig litt tilfeldig at jeg begynte å jobbe med flått. Jeg tar en mastergrad i aquatisk økologi, og er først og fremst interessert i molekylærbiologiske metoder som PCR. Men det er veldig spennende og interessant å lære mer om flåttbårne mikrober i tillegg. Og så er det gøy å være en del av et større forskningsprosjekt som Scandtick Innovation.

Hva slags planer har du fremover?

Først og fremst vil jeg bli ferdig med mastergraden min. Hvis alt går som planlagt skal jeg levere oppgaven om ett år. Etterpå tenker jeg å ta ett år med pedagogikk da jeg på sikt har lyst til å jobbe som lærer.

Hva holder du på med på fritiden?

På fritiden blir det mye sosialt samvær med min mann, familie og venner, litt turgåing og menighetsarbeid.