Lene Jung Kjær

Postdoc i epidemiologi og modellering

Navn og titel?

Lene Jung Kjær, postdoc i epidemiologi og modellering.

Hvad handler din forskning om?

Jeg er ansat på ScandTick Innovation projektet, der støttes af Interreg EU, til at indhente data og modellere udbredelsen af flåter og flåtrelaterede sygdomme i Sydskandinavien. Jeg udvikler statistiske modeller, der både viser og forudsiger, hvor der er flåter, og hvilke sygdomme de bærer på. Baseret på disse modeller, udarbejder jeg detaljerede kort over risici for sygdomssmitte over hele det sydlige Skandinavien.

Hvordan kan forskningen være til nytte for medborgerne?

Vektorbårne sygdomme såsom Borrelia og flåtbåren hjernebetændelse (TBE) er i de seneste årtier blevet mere udbredte og udgør i dag et reelt sundhedsproblem i mange dele af Europa. Klimaet har ændret sig over de seneste årtier, og der er stor bekymring for, at netop det varmere klima har indflydelse på den øgede forekomst af vektorbårne sygdomme.

En mere effektiv kontrol og forebyggelse af disse sygdomme kræver, at vi får en bedre forståelse af, hvilke faktorer der har betydning for vektorers såvel som patogeners overlevelse og udbredelse. Derfor er der brug for analyser og modeller, der kan præcisere de vigtigste årsager til ændringer i sygdomsspredning samt forudsige, hvordan vektorbårne sygdomme vil udvikle sig i fremtiden.

Målet er, at mine modeller og kort kan bruges som et praktisk værktøj for både privatpersoner, der bruger skoven, og for læger og dyrlæger, der har brug for at kende risikoen for deres patienter. Forhåbentligt kan kortene også bruges af myndigheder, der planlægger projekter i skovene, så de f.eks. ikke placerer en skovbørnehave i et særligt højrisiko-område.

Hvad laver du i øjeblikket?

Lige nu er jeg i gang med at stratificere og koordinere indsamlingen af flåter i regionen og stå for indsamlingen i Danmark, der begynder i sensommeren/efteråret. Jeg kigger på klima- og miljødata, data over habitattyper i regionen såvel som tidligere flåtindsamlingsdata for at præcisere, hvor i regionen det er mest hensigtsmæssigt at foretage indsamlinger.

Hvorfor er du interesseret i flåtrelaterede infektioner?

Jeg er interesseret i samspillet mellem mennesker og naturen, og hvordan vi direkte og indirekte påvirker miljøet og hvordan det påvirker os.

Flåtbårne sygdomme (og vektorbårne sygdomme generelt) er meget oppe i medierne for tiden, og der er mange eksempler på misforståelser, der i visse tilfælde skaber unødig frygt i befolkningen. Jeg mener derfor, at det er vigtigt (og ganske interessant) at indhente så meget viden omkring disse sygdomme og deres udbredelse som muligt, så vi kan få et retvisende og vidensbaseret billede af, hvordan vi bedst kan forholde os mht. risici, behandling, forebyggelse mm.

Hvorfor begyndte du at forske?

Jeg har været fascineret af biologi, siden jeg var barn, og jeg elsker at lære nye ting. Jeg synes, at det er interessant at måle på og prøve at forstå processer i naturen. Generelt synes jeg, at det er vigtigt at tilegne sig viden omkring naturen og den verden, vi lever i og at kunne videreformidle denne viden, så den kan omsættes til praksis.

Hvad laver du i fritiden?

Jeg elsker at læse, rejse, tilbringe tid sammen med min familie og mine venner og så selvfølgelig at komme ud i naturen.