Anna J Henningsson

Överläkare och medisinsk doctor (Phd)

Namn och titel?

Anna J Henningsson, överläkare och med dr, specialist i infektionsmedicin och klinisk mikrobiolog.

Vad handlar din forskning om?

Min forskning handlar om immunförsvaret vid borreliainfektioner samt utvärdering och förbättring av diagnostikmetoder för fästingburna infektioner.

Hur kan forskningen vara till nytta för medborgaren?

Studierna om immunförsvaret handlar om att öka kunskapen om bakomliggande mekanismer för att förstå sjukdomsförloppet vid borrelios bättre. Sådan kunskap är grundläggande för att man på sikt ska kunna utveckla diagnostik och behandling. Utvärdering av diagnostikmetoder har en direkt koppling till allmännyttan, eftersom den syftar till att kvalitetssäkra den kliniska diagnostiken av fästingburna infektioner.

Vad gör du just nu?

Just nu är vi i slutfasen av att samla in prover till en prospektiv studie på neuroborrelios (dvs när borreliainfektionen drabbat nervsystemet) där vi följt patienterna under ett års tid efter behandlingen. Vi håller också på att utvärdera användbarheten av en markör för akut neuroborrelios, CXCL13, samt ett relativt nytt antikroppstest och hur det fungerar vid diagnostik hos barnpatienter. Inom vårt nätverk i ScandTick Innovation, ett projekt som stöds av Interreg EU, arbetar vi också med att jämföra och utvärdera olika metoder för påvisning av arvsmassa (DNA) från Borrelia-bakterier, vilket ibland används i den kliniska diagnostiken. I ScandTick Innovation bygger vi även upp en biobank av blodprover som vi gemensamt ska kunna använda för utvärdering av antikroppstester för borreliadiagnostik.

Varför är du intresserad av fästingrelaterade infektioner?

Det är många människor som drabbas av dessa infektioner och en del får besvärliga och långvariga symtom. Samtidigt upplever jag att det finns mycket missuppfattningar och en utbredd överskattning av riskerna för att man ska bli sjuk av fästingbett. Det känns angeläget att belysa och studera de faktiska förhållandena på ett strukturerat sätt. Sedan finns det också ett fascinerande och komplext samspel mellan mikroorganismerna och människans immunförsvar, men också mellan människans sjukdom och faktorer i miljön såsom fästingar, värddjur och klimat.

Varför började du forska?

Det är spännande och kreativt. Jag trivs med det metodiska och analytiska arbetssättet – och så är jag nyfiken!

Vad gör du på fritiden?

Då umgås jag med familjen och tar hand om och rider mina två hästar!